יעקב נווה

מתי כספי הלחין ליעקב נווה את השיר "ואני לבדי".